Koçel

Kalite Politikası

Şirketimiz iş ortağı olarak gördüğü müşterisinden başlayıp, yine müşterisi ile sonlanan iş süreçleri ile en yüksek tatmin düzeyinin hedeflendiği kalite standartlarının müşterileri tarafından oluşturulduğunun farkındadır. Bu nedenlerde tüm süreçlerde müşterisinin tatminini aynı zamanda paydaşlarının da memnuniyetini hedeflemiştir. Bu hedefe ulaşmak için;

kalite politikasi 1
  • Müşteri üstün iş süreçlerini sürekli gözden geçirerek gelişme ve iyileştirmenin sürekliliğini sağlamak,
  • Müşterilerimizin memnuniyetini sürekli kılmak için tüm iş süreçlerinde yaratıcılık ve esnekliğin öneminin bilinciyle verimli ve etkin çıktılar elde etmek. Kaliteden ödün vermeden,  maliyetleri kontrol altında tutmak ve düşürmek.
  • İş etiği ve toplumsal değer yargılarına uyumlu davranmak.
  • Tedarikçilerini iş ortağı olarak görüp, onlara yüksek yarar sağlayacak olanakları yaratmaya çalışmak.
  • Şirketimizin misyonuna uygun olarak her iş bölümümüzün kendi hedeflerini, stratejilerini, performans göstergelerinin belirlemesini sağlamak. Böylece şirket sonuçlarının vizyonumuza uygunluğunu sağlamak.
  • Çalışanlarımızın firma amaçları, hedefleri ve kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli eğitilmesi.