Koçel

Çevre Politikası

Şirketimiz içerisinde yer aldığı ve vazgeçilmez olan doğal çevre ile ilgili;

Doğal çevrenin korunmasına yönelik tüm yerel ve ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun hareket etmeyi taahhüt eder.Gerek ürünlerimizde gerekse üretim süreçlerimizde çevresel etkiler dikkate alınarak kirliliği, kaynağında önlenmeye çalışır.Üretim süreçlerinde elektrik, karbon yakıtlar ve su gibi kaynakların kullanımında verimliliği ve tasarrufu sağlayan önlemleri alır.Doğal çevrenin korunması konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarını bilinçlendirir ve bireysel sorumluluk kazandırmaya çalışır.

cevre politikasi
  • Doğal çevrenin korunmasına yönelik tüm yerel ve ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun hareket etmeyi taahhüt eder.
  • Gerek ürünlerimizde gerekse üretim süreçlerimizde çevresel etkiler dikkate alınarak kirliliği, kaynağında önlenmeye çalışır.
  • Üretim süreçlerinde elektrik, karbon yakıtlar ve su gibi kaynakların kullanımında verimliliği ve tasarrufu sağlayan önlemleri alır.
  • Doğal çevrenin korunması konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarını bilinçlendirir ve bireysel sorumluluk kazandırmaya çalışır.