yukleniyor


KVKK AYDINLATMA METNİKOÇEL ÇELİK EŞYA SAN.VE TİC.A.Ş. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine azami önem vermekte ve tüm planlama ve faaliyetlerinde bu özenle hareket etmektedir.


KOÇEL ÇELİK EŞYA SAN.VE TİC.A.Ş., Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Uyumluluğun sağlanması amacıyla çalışanların farkındalığının sağlanması için çalışmalar yapılmakta, yeni başlayan çalışanlar/çalışan adayları için gerekli uyum süreçleri işletilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.Kişisel Verilerinize Örnekler Nelerdir?

Tam Adı, İş/Ev Adresi, E-posta Adresi, Vatandaşlık No (TCKN), Ehliyet Seri No, Kimlik Seri No, Parmak izi, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Röntgen, MR vb sağlık kayıtları, Kan grubu, Ev, İş, Cep Telefon Numarası, Ülke, Şehir, Posta Kodu veya İlçe, Yaşı, Cinsiyeti, Sabıka Kaydı, Her türlü Sağlık kayıtları, Banka hesap numarası, Özgeçmişi, CV, Akademik bilgileri, Evlilik durumu, Çocuklarına ait bilgileri, Acil durum bilgileri, Engellilik durumu, Askerlik kayıtları, Fotoğraf vb. verilerdir.Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?

Şirketimiz gerek çalışma adayları gerekse çalışan personeller için;

4857 sayılı İş Kanunu,

5510 Sayılı SSGSK Kanunu,

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

6098 Sayılı Borçlar Kanunu,

6698 Sayılı Kişisel Verileri Kanunu ve yönetmelikler gereği, 

Çalışma Bakanlığı ve SGK Müfettişlerince yapılan denetimlerde,

Veri bankasında gerektiğinde iletişime geçmek üzere,

İstatistiksel Çalışmalar için,

Ayrıca mahkeme ve bilirkişi incelemelerinde sunmak üzere,

Yerel Kolluk Kuvvetleri ve Organize Sanayi Müdürlüğüne istenmesi durumunda sunmak üzere

kişisel verilerinizi işlemek, saklamak ve gereği geldiğinde silmek üzere kayda almak durumundadır.Kişisel verilerin toplanma yöntemi;

Şirketimizce kişisel verileriniz; iş başvuru formu doldurmanız, paylaşmış olduğunuz cv’ler, web sayfamızdan yapılan iş başvuruları, İK birimimiz tarafından prosedürlerimizde tanımlı formları doldurmanız, işe alımda vermiş olduğunuz işbaşı evraklarınız, eğitimlerde doldurduğunuz formlar, AGİ Formlarınız, giriş – çıkış kayıtları için parmak izi ve mesai formları ve talep edilen bilgilendirmeler neticesinde dolu halde alınan İK Formları yolu ile toplanmaktadır.Kişisel verilerin paylaşılması

Bu kapsamda kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olup, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve ayrıca, şirketimiz tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü parti firma destek hizmetleri kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin saklanması ve korunması nasıl yapılmaktadır?

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nın 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. 

Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nın 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin saklanması süresi ne kadardır?

Kişisel Verileriniz ilgili kanunlarda tanımlı olduğu süreler gözetilerek çalıştığınız sürece her daim, ayrılmanız halinde ise 10 yıl süre ile tarafımızca saklanılacaktır.Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için doğru ve güncel verilerinizi paylaşmanız ve güncellemeniz gerekmektedir.  KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız nelerdir?

KVKK gereğince, Şirketimize başvurarak, 

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zarın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Kişisel verilerimin durumu için nereye başvuracağım?


Bu politikada tanımlı Kişisel Verileriniz ile ilgili durumlar için;

Mail yolu ile kocelkvkk@kocel.com.tr mail adresine KVKK Başvuru Formu göndererek (İmzalı ve taranmış) 

Yazılı olarak ise KVKK Başvuru Formu ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.


Başvurum kaç günde sonuçlanmaktadır?

Dilekçeniz veya mailiniz ile iletmiş olduğunuz talebiniz, 30 gün içerisinde aynı iletişim yolu ile geri cevaplanacaktır.


Yukarı Git
Sizi Arayalım
Email adresiniz 3. taraf firmalar ile paylaşılmayacaktır.
Size ulaşmak için kullanılacaktır., Zorunlu Alan